เพราะทั้งจิตและอารมณ์ ล้วนเกิด-ดับ

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
นั่งสมาธิและหลับตา
ทบทวนดูว่านี่คืออารมณ์อะไร พอรู้แล้วอารมณ์นั้นก็ดับ
เพราะทั้งจิตและอารมณ์ตั้งอยู่ไม่ได้นาน ล้วนเกิด-ดับเหมือนกัน
เราต้องฝึกจิตให้ฉลาด อย่าให้จิตเป็นทาสของอารมณ์
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “อยู่กับจิตว่าง”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/