ความดีที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นที่ตัวเอง

ความวุ่นวายของโลก สังคม เเละครอบครัวในทุกวันนี้ ล้วนมาจากการกระทำตามใจกิเลส ที่ก่อให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เพียงเเค่สามตัวนี้ก็ทำให้โลกปั่นป่วนไปหมดเเล้ว
พวกเขาดูไม่ออกว่า ณ จุดเริ่มต้นนั้น ทุกคนล้วนสร้างปัญหาขึ้นมาจากจิตใจของตัวเอง ในทุกๆ การกระทำที่ออกจากทั้งทางกาย วาจา เเละใจ
ฉะนั้น การจะทำให้คนเป็นคนดีได้จริงๆ จึงต้องเริ่มที่ใจก่อน หากใจได้รับการชำระความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปมากเท่าไหร่การกระทำที่จะส่งผลเป็นวงกว้างจากเเต่ละคน ก็จะกลายเป็นบุญกุศลคุณงามความดีที่เเท้จริงมากขึ้นเท่านั้น
การภาวนานั้น ที่จริงเป็นการฝึกโดยอาศัยชีวิตประจำวันหรือหน้าที่ของเเต่ละคนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่เเล้ว การช่วยเหลือครอบครัว ที่ทำงาน สังคม เเละประเทศชาติด้วยใจที่เป็นกุศลนั้นเเหละคือการปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมคือคนที่เริ่มเห็นโทษภัยของการทำอกุศล ทำบาปทำชั่ว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความสุขสงบได้ในที่สุด
ฉะนั้น ผู้ที่เดินทางเข้าสู่การปฏิบัติธรรมในวันนี้ เขาจึงเป็นผู้ที่เห็นถูกว่า “การทำเหตุที่เป็นกุศล ส่งผลเป็นกุศล การทำเหตุที่เป็นอกุศล ส่งผลเป็นอกุศล” นั้นเอง เขาจึงเริ่มเบนเข็มเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติธรรม
เเน่นอน การทำบาปไปตามสัญชาตญาณในช่วงเเรกๆ ยังคงมีอยู่บ้าง เเต่สติที่ระลึกได้จะทำให้คนๆ นั้น รู้สึกผิดในสิ่งที่กระทำลงไป
เเม้อาจจะยังเป็นทุกข์ใจ เเต่ก็จะให้ผลที่ยิ่งใหญ่ คือในอนาคตเขาจะไม่ทำผิดอีกนั่นเอง
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา