รู้หนึ่ง..รู้หมด

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
รู้หนึ่ง..รู้หมด
รู้อย่างเดียว รู้หมด!

ไม่รู้ อย่างเดียว
ไม่รู้หมด!

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
ธรรมเทศนาให้แก่ อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๑
๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/