(การ์ดคำสอน) บุญในทุกขณะ เมื่อทำก็สำเร็จแล้วในทุกขณะ

บุญเกิดเมื่อให้ หรือเกิดเมื่อเสร็จ
ทำบุญใส่บาตร ได้บุญตอนไหน?
ตอนคิดจะให้ เริ่มไปซื้อของ ตื่นเช้ามาจัดเตรียม ยืนรอ พระมาจึงนิมนต์ เอาของที่เตรียมมาใส่บาตร ทุกขั้นตอนเป็นบุญทั้งหมด
ทำไมหรือ? หรือคิดว่าพระต้องฉันเราถึงได้บุญ ถ้าท่านเอาของเราไปขาย เราไม่ได้บุญ แถมเป็นการส่งเสริมการกระทำที่ผิด เราบาป ถ้าคิดอย่างนี้ จะบาปจริงล่ะ เพราะคิดด้วยอำนาจอวิชชาคือความไม่รู้ อยู่ๆ ก็สร้างผู้ทุกข์ขึ้นมาเสียอย่างนั้น ของเป็นบุญคิดจนบาปนี่ล่ะคน ทีของบาปจะคิดเป็นบุญ แบบนี้ยิ่งคิดยิ่งบาปเพราะมิจฉาทิฏฐิ
อย่าหลงให้มาก บุญคืออะไร? คือการชำระกิเลส เมื่ออาหารใส่ลงไปในบาตร ก็เป็นอันจบหน้าที่แล้ว บุญได้แล้ว ได้มาตลอดแล้ว หากมารู้ว่าท่านเอาทานที่ได้ไปทำสิ่งไม่สมควร เราก็เลือกทำกับพระสุปฏิปันโนสิ การกระทำก็จะประกอบด้วยปัญญาเพิ่มขึ้นไปอีก นี่ก็สามารถนำไปเทียบเคียงกับการให้ในส่วนอื่นๆ ได้ เช่น ให้คนยากไร้ ให้ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก จบที่การให้ไม่ยึด ปล่อยวางความดี แต่ไม่หยุดทำความดี ทำเพื่อผู้อื่น
การทำบุญสร้างเสนาสนะก็เช่นกัน ตอนท่านพุทธทาสยังมีชีวิต คนถามท่านว่า มหรสพทางวิญญาณที่ท่านสร้างอยู่จะเสร็จเมื่อไหร่ (ตอนนั้นยังไม่มีหลังคาเลย) ท่านบอกว่า “เสร็จแล้ว” คนงง… ที่ท่านสร้างอยู่นั่นเสร็จแล้ว เสร็จไปทุกวัน จบไปทุกขณะ ไม่ได้ยึดอะไร
เช่นกันผู้ให้ได้ให้แล้ว ผู้สร้างได้สร้างแล้ว สร้างเสร็จไปทุกวัน ต่อให้คนสร้างตายก่อน เขาก็ทำเสร็จแล้ว ต่อให้สร้างแล้วไม่เสร็จเพราะเหตุปัจจัยใดๆ หรือจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ผู้สร้างก็ได้ทำจนสุดความสามารถแล้ว หากยังมีโอกาสทำก็ทำต่อไป ไม่มีโอกาสทำก็วางลง จะทุกข์กับอะไร ผู้ให้ได้บุญแล้ว (ได้ชำระตั้งแต่วันที่ให้แล้ว) ผู้ทำก็ได้ทำแล้วอย่างเต็มที่ (บุญที่ได้แล้วเช่นกัน) สามารถทำให้เสร็จได้ก็เสร็จ ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ก็เสร็จ(แล้ว)
หากรู้จักวาง มีสัมมาทิฏฐิ มีมุมมองต่อชีวิตที่ถูกต้อง จะไปทุกข์ได้อย่างไร ชีวิตมีแต่ความสงบเย็น สำคัญที่สุดคือ สัมมาทิฏฐินั่นเอง
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา