ไม่ว่าอะไรก็ตาม เราทำได้เเต่ “เหตุ”

ไม่ว่าอะไรก็ตาม เราทำได้เเต่ “เหตุ”
เราไปยึด “ผล” เมื่อไหร่ ก็ทุกข์
เเม่ชีทิพย์
อุบาสิกาใจพระ ๒๕๕๗
https://www.youtube.com/watch?v=WOo3mMbAM8w
Advertisements