ว่างจากเวทนา ว่างจากกายเพราะไม่ยึดถือ

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
ยามเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดเวทนาขึ้นมา ขณะกำลังให้น้ำเกลือหรือให้ออกซิเจนอยู่ ลองภาวนาสักแต่ “ธาตุว่างๆ” หรือ “ไม่ใช่กูๆ” มันจะเห็นชัดเจน ทีนี้พอมันไม่ใช่กูจริงๆ แล้ว มันจะแยกจิตออกจากเวทนา จิตนั้นไม่ไปแบกเวทนาอยู่ ราวกับว่าทำให้เราแบ่งออกเป็น ๒ คน คนหนึ่งยืนยิ้มดูอีกคนอยู่ คนที่ดูก็ไม่เห็นเจ็บปวดที่ตรงไหนเลย ความเจ็บปวดอยู่ที่ร่างกายโน้น ขณะที่จิตนี้มันไม่เจ็บปวดเลย การปฏิบัติมันต้องอย่างนี้ นี่เรียกว่าความว่าง ว่างจากเวทนา ว่างจากกายเพราะไม่ยึดถือ
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/