เพราะธรรมเท่านั้นจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
ขาดอะไรก็หามาเพิ่มได้ แต่ขาดธรรมะเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ นี่คือยุคที่คุณธรรมตกต่ำที่สุดแล้ว บ้านเมืองและโลกกำลังเข้าสู่กลียุค แล้วต่อไปก็จะเข้าสู่ยุคมิคสัญญี คือฆ่ากันแม้แต่พี่น้องร่วมสายโลหิต คนจน คนรวย คนขอทานจะจับอาวุธฆ่ากันเอง แม้แต่พ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าก็ไม่เว้น เพราะผลประโยชน์เข้าตา หมดความยั้งคิด เห็นแก่ตัวจัด จนตาและใจมืดบอด ไม่เห็นทางออกทางรอด
ขอให้พุทธบริษัทจงอย่าเป็นพุทธบริษัทแต่ปาก
แต่จงรีบปฏิบัติธรรม เก็บเกี่ยวธรรมะให้มากๆเข้าไว้ เพื่อจะได้ช่วยตัวจิตเอง พร้อมลูก หลาน เหลน ให้อยู่ในธรรม เพราะธรรมเท่านั้นจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “อยู่กับจิตว่าง”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/