ล้างหน้าแล้วล้างจิตใจด้วย

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
อย่างการล้างหน้าล้างตาของหนุ่มๆ สาวๆสมัยนี้ ต้องมีครีมล้างหน้า สบู่ล้างหน้า ล้างแล้วก็ถู ถูแล้วก็ไปทา ทาแล้วก็ล้าง ล้างๆ ทาๆ อยู่อย่างนั้น ๑๕ นาที ๒๐ นาที อย่างนี้เรียกว่ารู้จักการทำความสะอาดแค่หน้าตาเท่านั้น แต่ไม่ได้สนใจล้างจิต ไม่ทำความสะอาดจิต จะล้างหน้าให้ถึงกระดูกมันก็ไม่เกลี้ยง เพราะจิตยังสกปรก ต้องล้างจิตล้างใจด้วย
ลองถามตัวเองดูว่า เราเคยทำความสะอาดภายในจิตใจบ้างไหม
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/