พิจารณาเเล้วเห็น จะเบื่อหน่าย คลายกำหนัด

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
ใช้สติปัญญาพิจารณาตัวเอง
เห็นซากศพ ก็ให้พิจารณากับตัวเอง
เห็นความสวยความหล่อ ก็ให้พิจารณากับซากศพ
เมื่อพิจารณาเเล้วเห็น
จะเบื่อหน่าย คลายกำหนัด
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายการ สุขทุกวัน ๗ วัน ๗ กูรู
ออกอากาศวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
สามารถดูคลิปวีดีโอฉบับเต็มได้ที่นี่
http://youtu.be/q8C2DbgKEik?list=PLDzf9cyBwgxBIzD9r6JzxrXGDdUdCiVWA

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/