(การ์ดคำสอน) ตั้งเป้าให้ถูก

วันนี้เราเข้าใจผิดนะ คนเห็นธรรมสภาวะต่างๆ อย่าเข้าใจผิดว่าเค้าบรรลุธรรม เพราะคนที่บรรลุธรรม “ไม่ได้เห็น” แต่ “ถอดถอนได้” ต่างหาก
ถอดถอนด้วย มรรค อย่าประมาทในมรรค ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง
ถ้าทำตามมรรคไม่ได้ให้ยอมรับว่า “เราทำไม่ได้” แล้วลดเป้าของตัวเองมาเป็นกามโภคีชั้นเลิศแทน จนกว่าจะเนกขัมมะเรื่องกามออกจากใจได้ เป้าถึงจะกลับมาที่อริยบุคคล
อย่ามัวหลงเสพ หลงปลื้ม เพลิดเพลิน พร่ำสรรเสริญ เมาหมกอยู่
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
คอร์สมัคคานุคาเข้ม ระดับ ๒
๑๙-๒๒ มิย. ๒๕๕๗ ณ ธรรมสถานว่องวานิช