(การ์ดคำสอน) ขอแค่ซักข้อเดียว อย่าเห็นแก่ตัว

รักษาศีลให้มีซักข้อ ข้อเดียวก็พอแล้ว
ข้อเดียวคือ อย่าเห็นแก่ตัวๆ
อย่าเห็นว่ามีตัวกู
เมื่อไม่มีตัวกู ของกู ก็อยู่กับจิตว่าง
พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
ธรรมเทศนาวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ บ้านจันทร์ส่องธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=3XpyZ-4y_14

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/

FB: บ้านจันทร์ส่องธรรม
https://www.facebook.com/pages/บ้านจันทร์ส่องธรรม/634910339863457