คลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม “คอร์สเข้ม-คอร์สนี้ไม่มีในโลก”

World-2

quote-2-2   ฟังคลิปเสียง   mp3   จากคอร์สปฏิบัติธรรม quote-2

ในคอร์สปฏิบัติธรรม “คอร์สเข้ม-คอร์สนี้ไม่มีในโลก
ธรรมบรรยายโดยท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆ คอร์สหนึ่ง แนะนำให้ฟังให้ได้

ท่านสามารถดาวโหลดฟังได้ที่นี่

ตอนที่ 1 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/02/mukkanuka-unseen-course-1-v2.mp3

ตอนที่ 2 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-2.mp3

ตอนที่ 3 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-3.mp3

ตอนที่ 4 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-4.mp3

ตอนที่ 5 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-5-6.mp3

ตอนที่ 7 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-7.mp3

ตอนที่ 8 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-8.mp3

ตอนที่ 9 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/02/mukkanuka-unseen-course-9-v2.mp3

ตอนที่ 10 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-10.mp3

ตอนที่ 11 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-11.mp3

ตอนที่ 12 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-12.mp3

ตอนที่ 13 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-13.mp3

ตอนที่ 14 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-14.mp3

ตอนที่ 15 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-15.mp3

ตอนที่ 16 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-16.mp3

ตอนที่ 17 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-17.mp3

ตอนที่ 18 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-18.mp3

ตอนที่ 19 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-19.mp3

ตอนที่ 20 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-20.mp3

ตอนที่ 21 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-21.mp3

ตอนที่ 22 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-22.mp3

ตอนที่ 23 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-23.mp3

ตอนที่ 24 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-24.mp3

ตอนที่ 25 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-25.mp3

ตอนที่ 26 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-26.mp3

ตอนที่ 27 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-27.mp3

ตอนที่ 28 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/01/mukkanuka-unseen-course-28-v2.mp3

ตอนที่ 29 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-29.mp3

ตอนที่ 30 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-30.mp3

ตอนที่ 31 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-31.mp3

ตอนที่ 32 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-32.mp3

ตอนที่ 33 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-33.mp3

ตอนที่ 34 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-34.mp3

ตอนที่ 35 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-35.mp3

ตอนที่ 36 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-36.mp3

ตอนที่ 37 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-37.mp3

ตอนที่ 38 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-38.mp3

ตอนที่ 39 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-39.mp3

ตอนที่ 40 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/11/mukkanuka-unseen-course-40.mp3

ตอนที่ 41 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-41.mp3

ตอนที่ 42 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-42.mp3

ตอนที่ 43 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-43.mp3

ตอนที่ 44 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-44.mp3

ตอนที่ 45 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-45.mp3

ตอนที่ 46 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-46.mp3

ตอนที่ 47 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-47.mp3

ตอนที่ 48 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/02/mukkanuka-unseen-course-48-v2.mp3

ตอนที่ 49 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-49.mp3

ตอนที่ 50 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-50.mp3

ตอนที่ 51 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-51.mp3

ตอนที่ 52 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-52.mp3

ตอนที่ 53 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-53.mp3

ตอนที่ 54 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-54.mp3

ตอนที่ 55 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-55.mp3

ตอนที่ 56 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-56.mp3

ตอนที่ 57 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-57.mp3

ตอนที่ 58 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-58.mp3

ตอนที่ 59 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-59.mp3

ตอนที่ 60 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-60.mp3

ตอนที่ 61 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-61.mp3

ตอนที่ 62 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-62.mp3

ตอนที่ 63 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-63.mp3

ตอนที่ 64 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-64.mp3

ตอนที่ 65 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-65.mp3

ตอนที่ 66 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-66.mp3

ตอนที่ 67 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-67.mp3

ตอนที่ 68 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-68.mp3

ตอนที่ 69 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-69.mp3

ตอนที่ 70 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-70.mp3

ตอนที่ 71 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-71.mp3

ตอนที่ 72 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/06/mukkanuka-unseen-course-72.mp3

Advertisements