นั่นไม่ใช่ของเรา…นั่นไม่เป็นเรา

to-know-the-world-1

นั่นไม่ใช่ของเรา…นั่นไม่เป็นเรา…นั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา

สิ่งใดเกิดดับ สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา

อะไรไม่ใช่ของเราอย่าเอามาเป็นของเรา

เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำกุศลโดยส่วนเดียว

ผู้คนจะได้ความสุขความสบายใจจากเรา

มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีผัสสะมากระทบ (ไม่ว่าจากใครก็ตาม) หงุดหงิดรำคาญ

ให้ท่องว่า นั่นไม่ใช่ของเรา…นั่นไม่เป็นเรา…นั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา

สิ่งใดเกิดดับ สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา

เกิดอะไรๆ ขึ้น จะพอใจหรือไม่พอใจ (หรือแม้แต่อุเบกขาก็ตาม) ก็บอกตัวเองว่า
(อารมณ์ใดๆ) นั่นไม่ใช่ของเรา…นั่นไม่เป็นเรา…นั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา

สิ่งใดเกิดดับ สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา

อะไรไม่ใช่ของเราอย่าเอามาเป็นของเรา

เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำกุศลโดยส่วนเดียว

ผู้คนจะได้ความสุขความสบายใจจากเรา

ทำไว้ในใจให้มาก แล้ววันหนึ่งจิตจะน้อมไป

แล้ววางความยึดถือ

ละความเห็นผิดลงได้

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ เห็นถูกรู้แจ้ง เล่ม ๑

สามารถ อ่านหนังสือ PDF ดาวโหลดได้ที่นี่
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-1.pdf

หรืออ่านหนังสือในรูปแบบเล่ม สามารถซื้อได้ที่
http://suanyindee.lnwshop.com/product/2/เห็นถูกรู้แจ้ง-๑