ผู้คุมกฎบาปไหม?

พระราชาสั่งตัดหัวโจรผู้ใจบาป ผิดไหม?
ผู้พิพากษาตัดสินประหารหรือจองจำนักโทษบาปไหม?
ครูตีนักเรียนเพราะขโมยเงินเพื่อน บาปไหม?
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลไล่พนักงานที่โกงเงินบริษัทออก บาปไหม?
ดูตามนี้เผินๆ ก็ไม่น่าจะบาปอะไร เพราะแต่ละคนก็ทำตามหน้าที่ ซึ่งหลายคนที่เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมและวัฏฏะ ๓ เรื่องเจตนาเป็นตัวกรรมและกิเลสเป็นตัวชักนำให้เกิดการกระทำกรรม ต้องรับวิบาก ก็จะเข้าใจได้ว่าไม่ผิด
ในความจริงที่เข้าใจได้ง่ายๆ กว่านั้นก็คือ เรามักไปมองการกระทำของฝ่าย พระราชา, ผู้พิพากษา, ครู, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล แต่ฝ่ายเดียว เราไม่ได้มองฝ่ายผู้กระทำผิด นี่จึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป แล้วโยนความผิดไปทางฝ่ายผู้ตัดสิน
พระราชาจะตัดหัวใครไหมถ้าไม่ทำผิด?
ผู้พิพากษาจะตัดสินใครไหมถ้าคนนั้นไม่ทำผิด?
ครูจะตีไหมถ้านักเรียนไม่ทำผิด?
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจะไล่ใครออกไหมถ้าเขาไม่ทำผิด?
นี่ล่ะที่เป็นคำตอบ… การถูกลงโทษของใครๆ นั้นเพราะเขาทำมันเอง
คนทั้งหมดที่ช่วยให้กฎเป็นกฎตามที่สังคมตกลงกันไว้เพื่อให้เกิดความสันติสุขนั้น เป็นการกระทำเพื่อความผาสุขของสังคมหมู่กลุ่ม ดังนั้นหากผู้คุ้มกฎทำหน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมา สังคมนั้นๆ จะสงบเย็น บุคคลเหล่านี้นอกจากจะไม่ผิดแล้ว กลับจะเป็นที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูอีกด้วย
หากเขาทำหน้าที่ลำเอียงหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางให้คุณให้โทษเพราะมีอคติต่อผู้ใด นั่นถือเป็นกรรมอย่างแน่นอน เพราะมีความโลภอยากให้พวกพ้องได้ประโยชน์หรือทำร้ายฝ่ายอื่นให้เสียประโยชน์ หรือหากมีโทสะประกอบเช่น โกรธคนนั้นคนนี้แล้วใช้ความได้เปรียบในตำแหน่งหน้าที่ให้โทษคนที่เราเกลียด นั่นเป็นกรรมซึ่งต้องรับผลเป็นวิบากอย่างแน่นอน
ดังนั้น อีกคำหนึ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอสำหรับนักปฏิบัติคือคำว่า “ปล่อยวาง” หากมีผู้กระทำผิดแล้วผู้คุ้มกฎปล่อยปละละเลยแล้วมาอ้างคำว่า “ปล่อยวาง” ผู้คุ้มกฎนั่นล่ะที่กระทำด้วยโมหะ นั่นจะส่งผลต่อสังคมองค์กรต่อไปในอนาคต เป็นกรรมเพราะมีความหลงในการตัดสินใจ ยกเว้นกระทำด้วยความเมตตากรุณา นั่นยังประกอบด้วยสติอาจเรียกมาชี้แจงความผิด ให้โอกาสปรับปรุง ลดหย่อนอย่างมีหลักเกณฑ์ ไม่ใช้อารมณ์ อย่างนี้ต่างหากที่สมควรเชิดชู
ผู้คุ้มกฎ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมแล้วทุกคนจะอยู่เป็นสุข
ดูดีๆ นะว่าเราทุกคนเป็นผู้คุ้มกฎในชีวิตเกือบตลอดเวลา
ผู้คุมกฎบาปไหม?
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ เห็นถูกรู้แจ้ง เล่ม ๓

สามารถ อ่านหนังสือ PDF ดาวโหลดได้ที่นี่
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-3.pdf

หรืออ่านหนังสือในรูปแบบเล่ม สามารถซื้อได้ที่
http://suanyindee.lnwshop.com/product/4/เห็นถูกรู้แจ้ง-๓