เรื่อง “แท้จริง..มี..หรือไม่มี..”

car-3-750px

คนมีรถ…มีรถ

ตอนกำลังอ่านอยู่วินาทีนี้ รถมีไหม…มี ไม่มี (รถมีอยู่ แต่ในใจไม่มีรถในขณะอ่าน) ตอนที่รถในใจไม่มี ไม่มีสุขไม่มีทุกข์กับมันเลยนะถูกไหม

ถ้าอยู่ๆ ใครเอารถไปเฉี่ยว แล้วโทรมาวินาทีนี้เลย ทุกข์ไหม…ทุกข์ เพราะรถข้างนอกถูกเฉี่ยว รถข้างในก็ถูกเฉี่ยว ใจแป้วเลย

ถ้าวันที่เห็นความจริงคือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการแล้ว เมื่อรถข้างนอกถูกเฉี่ยว มันไม่มีอะไรข้างในให้เฉี่ยว เพราะมันไม่ได้ปรุงแต่งมาเป็นของเรา เสียหายก็ซ่อมไป มันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละ ทุกๆอย่าง มีดีก็มีเสีย อุเบกขาอยู่ตรงนี้ ไม่ทุกข์แล้ว แถมไม่ยึดอุเบกขาด้วย

ตกลงรถมีไหม ?

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ เห็นถูกรู้แจ้ง เล่ม ๒

สามารถ อ่านหนังสือ PDF ดาวโหลดได้ที่นี่
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-2.pdf

หรืออ่านหนังสือในรูปแบบเล่ม สามารถซื้อได้ที่
http://suanyindee.lnwshop.com/product/16/เห็นถูกรู้แจ้ง-๒