สติเป็นเครื่องเตือน

prasert-utaichalerm-7guru
สติ มีไว้เพื่ออะไร? สติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ สติปัฏฐาน ๔ (เป็นเครื่องยับยั้งกิเลส) สติตรงนี้มีไว้สังเกตกายกับใจ มีเอาไว้เพื่อดูเเลกายกับใจของเรา เพื่อไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงที่เข้ามารบกวน ในขณะที่มันรบกวนเเล้วมีสติเข้าไปเตือน ตอนนั้นมันถึงจะหยุดได้ “สติเป็นเครื่องเตือน”
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายการ “สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู”
AMARIN TV (19 ธันวาคม 2557)

สามารถดูคลิปวีดีโอรายการนี้ฉบับเต็มได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=D6KFl6bMg7Y&list=PLDzf9cyBwgxCNwRsjZgHTiJdfW0iznaQ5&index=12