คลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม “คอร์สนี้ไม่รู้เรื่อง”

mukkanuka-understand-course

quote-2-2   ฟังคลิปเสียง   mp3   จากคอร์สปฏิบัติธรรม quote-2

ในคอร์สปฏิบัติธรรม ที่ชื่อคอร์สว่า “คอร์สนี้ไม่รู้เรื่อง
เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจที่ถูก นำสู่สัมมาทิฏฐิ
บรรยายเมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ยุวพุทธิกสมาคม
ธรรมบรรยายโดยท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

– อธิบายเรื่อง สติปัฏฐาน ๔ เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรม กรรมฐาน
– สภาวธรรม อุปาทานขันธ์ ๕ รูปนาม
– เรื่องกฏแห่งกรรม หมออาจินต์กับเด็กหญิงพิมพวดี
– สวดและสาธยาย อธิบายเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘
– ม้ากระจอกกับม้าอาชาไนย
– เข้าใจเรื่องความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต

ดาวโหลดฟังที่นี่เลย

ตอนที่ 1 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-1.mp3

ตอนที่ 2 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-2.mp3

ตอนที่ 3 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-3.mp3

ตอนที่ 4 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-4.mp3

ตอนที่ 5 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-5.mp3

ตอนที่ 6 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-6.mp3

ตอนที่ 7 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-7.mp3

ตอนที่ 8 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-8.mp3

ตอนที่ 9 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-9.mp3

ตอนที่ 10 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/11/mukkanuka-understand-course-10-v2.mp3

ตอนที่ 11 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-11.mp3

ตอนที่ 12 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-12.mp3

ตอนที่ 13 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-13.mp3

ตอนที่ 14 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-14.mp3

ตอนที่ 15 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/11/mukkanuka-understand-course-15-v2.mp3

ตอนที่ 16 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-16.mp3

ตอนที่ 17 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/11/mukkanuka-understand-course-17-v2.mp3

ตอนที่ 18 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/11/mukkanuka-understand-course-18-v2.mp3

ตอนที่ 19 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/11/mukkanuka-understand-course-19-v2.mp3

ตอนที่ 20 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/11/mukkanuka-understand-course-20-v2.mp3

ตอนที่ 21 – https://dhammaway.files.wordpress.com/2014/11/mukkanuka-understand-course-21-v2.mp3

ตอนที่ 22 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-22.mp3

ตอนที่ 23 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-23.mp3

ตอนที่ 24 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-24.mp3

ตอนที่ 25 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-25.mp3

ตอนที่ 26 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-26.mp3

ตอนที่ 27 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-27.mp3

ตอนที่ 28 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-28.mp3

ตอนที่ 29 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-29.mp3

ตอนที่ 30 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-30.mp3

ตอนที่ 31 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-31.mp3

ตอนที่ 32 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-32.mp3

ตอนที่ 33 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-33.mp3

ตอนที่ 34 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-34.mp3

ตอนที่ 35 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-35.mp3

ตอนที่ 36 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-36.mp3

ตอนที่ 37 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-37.mp3

ตอนที่ 38 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-38.mp3

ตอนที่ 39 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-39.mp3

ตอนที่ 40 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-40.mp3

ตอนที่ 41 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-41.mp3

ตอนที่ 42 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-42.mp3

ตอนที่ 43 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-43.mp3

ตอนที่ 44 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-44.mp3

ตอนที่ 45 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-45.mp3

ตอนที่ 46 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-46.mp3

ตอนที่ 47 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-47.mp3

ตอนที่ 48 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-48.mp3

ตอนที่ 49 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-49.mp3

ตอนที่ 50 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-50.mp3

ตอนที่ 51 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-51.mp3

ตอนที่ 52 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-52.mp3

ตอนที่ 53 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-53.mp3

ตอนที่ 54 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-54.mp3

ตอนที่ 55 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-55.mp3

ตอนที่ 56 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-56.mp3

ตอนที่ 57 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-57.mp3

ตอนที่ 58 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-58.mp3

ตอนที่ 59 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-59.mp3

ตอนที่ 60 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-60.mp3

ตอนที่ 61 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-61.mp3

ตอนที่ 62 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-62.mp3

ตอนที่ 63 – http://dhammaway.files.wordpress.com/2014/10/mukkanuka-understand-course-63.mp3