มีมรรคในการใช้ชีวิต

prasert-utaichalerm-7guru
ในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ควรจะมีศีลเป็นเครื่องกำกับดูเเลกายกับวาจา ควรจะมีมรรคเป็นเครื่องชำระจิตใจ ในส่วนของมรรคองค์ที่๖(สัมมาวายามะ) ด้วยการเจริญกุศลเเล้วก็ละอกุศลอยู่เนืองๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน
ทั้งสามสิ่งก็คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ซึ่งจะมารบกวนในขณะที่จิตจะเข้ามารวมกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดูเเลชีวิตในชีวิตประจำวันได้ โดยมีศีล มีมรรคเป็นเครื่องกำกับในการใช้ชีวิต จิตใจจะค่อยๆ ตั้งมั่นขึ้นโดยลำดับ จะพบกับความสงบสุข สงบเย็นในที่สุด
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายการ “สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู”
AMARIN TV (23 มกราคม 58)

สามารถดูคลิปวีดีโอรายการนี้ฉบับเต็มได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=xkZmKtrHH5Q&list=PLDzf9cyBwgxCNwRsjZgHTiJdfW0iznaQ5&index=18