ความสุขในความสงบเย็น

prasert-utaichalerm-7guru
พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าเป็นสุขที่ไม่ควรกลัว สุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขในสมาธิ สุขกับความสงบเย็น สุขเหล่านี้เป็นสุขที่ไม่ควรกลัว เเต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่า สุขที่ควรกลัวคือสุขที่เต็มไปด้วยกามคุณ กามคุณทั้งหลายที่ทำให้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของเราเข้าไปเสพ เข้าไปสัมผัส เข้าไปจนเสพติด สุขเหล่านั้นเป็นสุขร้อน กามคุณให้สุขร้อน พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสุขที่ควรกลัว
ดังนั้นเราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราหรือจิตใจของเราเข้าไปชินกับความร้อน เราอย่าอยู่กับมันจนชิน เราย้ายให้จิตใจของเรากลับมาอยู่ในฝั่งของกุศล กลับมาอยู่ในฝั่งของสมาธิ ให้เขาเข้ามาชินกับความเย็นความสงบเย็น เเล้ววันนึงเมื่อเกิดความร้อนขึ้นเกิดโทสะโลภะหรือว่าโมหะขึ้น เขาจะเตือนตนเองด้วยกระบวนการของเขาเอง อย่างนี้คือสติที่เเท้จริง
ให้ใจเป็นกุศล มีสมาธิ ให้ชินกับความสงบเย็น เมื่อเกิดโลภะโทสะโมหะ จะรู้ทันเพราะมีสติที่เเท้จริง
ธรรมชาติของสติที่เเท้จริงจะชำระอกุศล เเทบจะไม่ต้องฝึกเลยเเต่เขาจะเตือนตนเเล้วเราก็จะพ้นไปจากอกุศลโดยวิธีธรรมชาติจริงๆ
ถ้าเราวางจิตได้ถูกมีสติชำระอกุศล เปลี่ยนเป็นกุศลได้จะเกิดปัญญา
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายการ “สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู”
AMARIN TV (28 พฤศจิกายน 2557)

สามารถดูคลิปวีดีโอรายการนี้ฉบับเต็มได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=HMIrm_Vp_HI&list=PLDzf9cyBwgxCNwRsjZgHTiJdfW0iznaQ5&index=6