จงสร้างเหตุที่ดีในทุกวินาที

prasert-utaichalerm
หากเราตายแน่ๆ อยู่แล้ว ทำไมไม่ทำเวลาที่เหลือให้มันดีที่สุดล่ะ คนเราเลือกเกิดได้ไหม? ถ้าการเกิดเป็นผล แสดงว่าต้องมีเหตุ เหตุคือการทำอะไรๆ ในทุกๆ วินาทีของเรานั่นเอง จะทำวินาทีไหนล่ะ? ก็วินาทีนี้แหละ
ถ้าจะเลือกเกิดในสุคติภูมิ เช่น มนุษย์ เทวดา พรหม ก็เป็นผู้มีศีล ละอายเกรงกลัวต่อบาป เจริญภาวนา นั่งสมาธิ เดินจงกรม มีสติรักษาจิต ละอกุศล เจริญกุศล ทำประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ใครๆ ก็คงไม่อยากเกิดเป็นเดรัจฉาน แต่เหตุเกิดให้เป็นเดรัจฉานก็คือ โมหะ ความหลง เผลอ เหม่อ นั่งคิดโน่นคิดนี่จนใจเป็นทุกข์ ไม่มีสติจะระลึกว่าเผลอเหม่อไป อยู่กับเหม่อเป็นเวลานานๆ แล้วก็เป็นทุกข์ หรือว่าใครอยากเป็นเปรต เหตุเกิดเป็นเปรตก็มาจาก โลภะ ความโลภ อยากไม่สิ้นสุด อยากจนจิตใจเร่าร้อน เห็นใครเขาทำบุญทำกุศลก็เที่ยวไปเสียดายเงินของผู้อื่น คอยพูดขัดขวางการกระทำบุญกุศลของคนอื่น คดโกง ยักยอกเงินที่ไม่ใช่ของๆ เราโดยเฉพาะการคอร์รัปชั่นนั้นไม่ต้องห่วง คุณได้ใช้สิทธินั้นแน่ เพราะมันเป็นทุกข์ร้อนรนตั้งแต่วินาทีที่คิดจะโกงแล้ว หากอยากได้ของที่ใช้เงินส่วนตัวที่ได้มาโดยชอบ นั่นยังไม่น่าห่วงมาก เพราะหากเรามีสติใช้เหตุใช้ผลในการซื้อหาพอสมควร จิตใจมันไม่ได้มีตัณหาบีบคั้นมากนัก และก็ไม่ได้ไปสั่งสมจิตที่เร่าร้อนจนหนัก
หรือว่าใครอยากเป็นเปรต เหตุเกิดเป็นเปรตก็มาจาก โลภะ ความโลภ อยากไม่สิ้นสุด อยากจนจิตใจเร่าร้อน เห็นใครเขาทำบุญทำกุศลก็เที่ยวไปเสียดายเงินของผู้อื่น คอยพูดขัดขวางการกระทำบุญกุศลของคนอื่น คดโกง ยักยอกเงินที่ไม่ใช่ของๆ เราโดยเฉพาะการคอร์รัปชั่นนั้นไม่ต้องห่วง คุณได้ใช้สิทธินั้นแน่ เพราะมันเป็นทุกข์ร้อนรนตั้งแต่วินาทีที่คิดจะโกงแล้ว หากอยากได้ของที่ใช้เงินส่วนตัวที่ได้มาโดยชอบ นั่นยังไม่น่าห่วงมาก เพราะหากเรามีสติใช้เหตุใช้ผลในการซื้อหาพอสมควร จิตใจมันไม่ได้มีตัณหาบีบคั้นมากนัก และก็ไม่ได้ไปสั่งสมจิตที่เร่าร้อนจนหนัก
แล้วเหตุเกิดของอสุรกายล่ะ ก็พวก Self จัด กูเก่ง กูแน่ กูรู้หมด นั่งดูทีวีดูข่าวด่าได้ทุกคน โลกนี้ไม่มีใครดีเลย ทั้งๆ ที่คนพูดแย่กว่าตั้งเยอะ แต่ก็ไม่เห็นตัวเอง
สุดท้ายคือสัตว์นรก ภูมินี้ไม่น่าไปเป็นอย่างยิ่ง เลี่ยงโทสะนะ หงุดหงิดรำคาญ โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ โมโหมือไม้สั่น ด่าเก่ง วีนแตก อาฆาตพยาบาท ไม่ให้อภัยใคร แม้เวลาจะเนิ่นนานเพียงไรก็ยังแค้นไม่หาย ภูมินี้น่ากลัวยิ่งนัก ยิ่งถ้าโกรธพ่อโกรธแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณยิ่งไปกันใหญ่
เพราะฉะนั้น หากการกระทำในทุกวินาทีของเรานั้นเป็นเหตุเกิด อยากเกิดเป็นอะไรก็ทำเอา แต่ประเภทอยากเกิดดีๆ แต่ทำแย่ๆ ในแต่ละวัน ขอบอกว่า ผลมาจากเหตุ ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ไม่เกี่ยวกับว่าคิดอยากเป็นอะไร
ถ้าไม่อยากเกิดมาทุกข์อีก ก็อย่าสร้างเหตุเกิด เมื่อเหตุดับผลก็จะดับ อุปติสะ(พระสารีบุตร)ฟังคำของพระอัสชิแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน จากประโยคที่ว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดมาแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุ และแสดงความดับเพราะหมดเหตุ พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น”
ดับเหตุเกิด ต้องเจริญมรรค เหตุดับ ผลก็นิโรธ นั่นล่ะ นิพพาน
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ เห็นถูกรู้แจ้ง เล่ม ๓

สามารถ อ่านหนังสือ PDF ดาวโหลดได้ที่นี่
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-3.pdf

หรืออ่านหนังสือในรูปแบบเล่ม สามารถซื้อได้ที่
http://suanyindee.lnwshop.com/product/4/เห็นถูกรู้แจ้ง-๓