หนทางยังมี เพราะยังมีอริยมรรคมีองค์ ๘

พระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างที่เราคิด ไม่ใช่อย่างที่เราเคยเข้าใจว่าแค่ไปทำบุญใส่บาตรเวียนเทียนถวายสังฆทานอะไรอย่างนั้นแล้วนะ แต่หนทางแห่งการพ้นทุกข์หรือการตรัสรู้ของพระศาสดามีจริงๆ วันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านมั่นใจเลย ว่าคำว่าพระอรหันต์หรือพระนิพพาน เมื่อก่อนเราเคยรู้สึกว่าไกลสุดเอื้อมเลย ไม่ใช่สุดเอื้อมไม่เคยคิดจะเอื้อมด้วย คือเหมือนกับอีกโลกหนึ่งที่มหัศจรรย์เหลือเกินคงมีแต่สมัยพุทธกาลอะไรอย่างนี้ แต่วันนี้ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเราเดินทางเข้าไปถึงได้แค่นั้นเอง ถ้าเรามีความมุ่งมั่น
ตราบใดก็ตามที่ยังมีอริยมรรคมีองค์แปด แล้วก็ยังมีผู้ที่ต้องการหลุดพ้น แต่ถ้าวันไหนเหลือแต่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นแต่ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปด วันนั้นเราจะรู้เลยว่าไม่มีทางที่จะออกจากทุกข์ได้อีก แล้วพระพุทธศาสนาหรือว่าอริยมรรคมีองค์แปด ก็จะค่อยๆ สลายไป ไม่ใช่ว่าไม่ใช่สัจธรรม แต่สัจธรรมของโลกมีอยู่คืออนิจจัง
วันนี้ความสนใจเราลองถามตัวเราเองดูนะครับว่าเราก็เป็นชาวพุทธกันมาตลอด เราก็เป็นคนดีปฏิบัติธรรมกันมาบ้าง แต่เราเคยรู้จักมรรคจริงๆ ไหม ตรงนี้ที่่น่าเป็นห่วงมากๆ ที่มันอันตรายมากๆ แล้วใครจะเป็นคนส่งไม้ต่อไปให้คนรุ่นหลังถ้าวันข้างหน้าเหลือแต่บทสวดที่ไม่มีคนสาธยายให้ได้เข้าใจจริงๆ มันก็จะกลายเป็นอริยมรรคมีองค์แปด วันนี้แม้แต่เราเองก็ยังท่องได้ไม่ครบ ๘ องค์ เราก็เลยช่วยกันนะครับพยายามทำยังไงให้คนอย่างน้อยที่สุดจำมรรคมีองค์แปด ได้เหมือนจำศีลห้า ได้ พอจำมรรคได้อย่างศีลห้า แล้วพอมารู้ว่าไตรสิกขาทำยังไงแล้วก็ปฏิบัติตาม จึงได้เกิดหนังสือกลัวเกิดขึ้นมา เป็นความรู้สึกของผมจริงๆ เลยว่าทำยังไงให้คนได้เข้าใจมรรคมีองค์แปด แบบในภาษาที่ คืออาจจะยังไม่ต้องลึกซึ้งถึงแบบพระนิพพาน แต่ขอให้เขารู้ว่ามรรคมีองค์แปด เข้าไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ยังไงเท่านั้นล่ะ
และเมื่อเขาได้เริ่มหลุดเข้ามาในเส้นทางแล้วในมรรคานี้แล้วยังไงก็ต้องถึงปลายทาง มันเหมือนถ้าท่านตัดสินใจเดินไปเชียงใหม่แล้วเริ่มเดิน แค่ท่านถึงรังสิตยังไงก็ต้องถึงเชียงใหม่ เพราะว่าท่านเริ่มเดินแล้ว ถ้าท่านไม่หยุดเดินยังไงก็ต้องถึงเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นทำยังไงแค่นี้แหละให้คนได้เดินเข้ามาซึ่งทุกคนก็พยามกันอย่างเต็มที่
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ส่วนหนึ่งจากธรรมบรรยาย ในคอร์สปฏิบัติธรรม “มัคคาคานุคา ก-ฮ”
สามารถดาวโหลดคลิปเสียงคอร์สนี้ฟังได้ที่นี่
https://makkanuka.wordpress.com/2015/02/17/makkanuka-a-z/